Op 12 maart 2020 aan het begin van de Corona-uitbraak zei premier Rutte: “In crises als deze moet je met 50% van de kennis 100% van de besluiten nemen, en de gevolgen daarvan dragen”. Deze ´50%´ bleek nog een milde overschatting als het gaat  om de kennis over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor het goederenvervoer.

De afgelopen maanden is er veel informatie, geanalyseerd en gepubliceerd om de feitelijke ontwikkelingen in het goederenvervoer en logistiek te monitoren. In allerlei verkenningen is vooruitgekeken wat op langere termijn in verschillende scenario’s de gevolgen van de coronacrisis op het goederenvervoer kunnen zijn.

Wat weten we nu over de gevolgen van de coronacrisis voor het goederenvervoer in Nederland en welke kennis is nodig en beschikbaar zodat de overheid om de juiste beleidsmaatregelen  te nemen?

In deze ronde tafel zullen deskundigen vanuit bedrijfsleven, wetenschap en overheid hun visie geven op welke kennis en informatie je nodig hebt om de juiste maatregelen te nemen en daarover in discussie gaan.