Ik zou graag een discussie willen voeren over de (potentiële) meerwaarde van “datagedreven zorglogistiek” en de uitdagingen die het mee zich meebrengt. Er zullen een drietal papers worden ingebracht.

  1. Slimmer toewijzen van bedden met behulp van simulatie (Afstudeeropdracht universiteit)
  2. Verkorting van de doorlooptijden op de SEH met behulp van Process Mining (Afstudeeropdracht HBO-studenten)
  3. De rol van datagedreven capaciteitsplanning in de toekomst van de thuiszorg (Promovendus HAN/ VU)

Samen met de auteurs wil ik een aantal stellingen bedenken aan de hand waarvan de discussie gevoerd zal worden.

Voorafgaand aan de discussie zullen de papers in 5 minuten gepitcht worden.