Save the date

De 28ste VLW vind plaats op donderdag 16 en vrijdag 17 maart 2023.

Voorafgaand aan deze fysieke tweedaagse organiseren we online op donderdag 24 november 2022 een Rondetafel.

——————————————————————————————————————–

Anna Dreischerf en Paul Buijs winnen de Best Paper Award 2021/2022

De Best Paper Award is gewonnen door Anna Dreischerf en Paul Buijs. Ze schreven het paper:

Publieke inkoop inzetten voor duurzamer stadslogistiek – wat doen gemeenten?

De jury heeft de papers beoordeeld op drie criteria: wetenschappelijke kwaliteit, waarde voor de praktijk en leesbaarheid. Uit de 18 papers die meedongen naar de prijs kwam deze als sterkste naar voren omdat de auteurs naast een gedegen analyse ook op basis van de gegevens concrete en toepasbare aanbevelingen hebben uitgewerkt, aldus de jury.

De jury heeft de papers beoordeeld op drie criteria: wetenschappelijke kwaliteit, waarde voor de praktijk, en leesbaarheid. Uit alle papers die meedongen naar de prijs kwam deze als sterkste naar voren. Op alle criteria blonk dit paper uit. Het bevat een zeer heldere analyse wat Nederlandse gemeenten op dit moment concreet wel en niet doen op het gebied van aanbestedingen, en in hoeverre ze daarmee stadslogistiek duurzamer weten te maken. Ze komen tot zeer duidelijke goed
 onderbouwde aanbevelingen die concreet en toepasbaar zijn, aldus de
 jury.
 
Het paper bevat een analyse van de eisen en gunningscriteria in de
aanbestedingsdocumenten van grote, middelgrote en kleine gemeentes. Op
basis hiervan, en van interviews met beleidsmedewerkers en inkopers,
concluderen de onderzoekers dat gemeenten steeds vaker publieke inkoop
gebruiken om duurzame stadslogistiek te stimuleren. Met name grote gemeenten zijn daar ver in.
 
Anna Dreischerf en Paul Buijs zijn beiden verbonden aan de vakgroep
Operations van de Rijksuniversiteit Groningen.
 
De VLW 2022 vond dit jaar plaats op 10 en 11 maart in het Belgische Mechelen. Er werden 35 papers gepresenteerd, over tal van logistieke onderwerpen. De thema’s van de vier Rondetafelgesprekken waren: Duurzaam online shoppen, Effecten van Covid-19 op logistieke ketens, Datagedreven werken in het logistieke mkb en Stedelijke distributie.
 
Albert Veenstra sprak als key note speaker over het onderzoeks- en innovatielandschap in de logistiek. Als scheidend wetenschappelijk directeur van TKI Dinalog liet hij zijn licht gaan over de bereikte resultaten van de afgelopen jaren, en hield hij een pleidooi om meer mededogen te hebben voor innovaties die achteraf gezien mislukt zijn. Op voorwaarde dat er geleerd wordt van een mislukking, kan deze toch waardevol zijn.
 
Jan Fransoo vestigde tijdens het conference diner de aandacht op de‘logistiek van het stilstaan’: wat zijn de neveneffecten van het huidige voorraadbeheer? We zijn gewend los te kijken naar voorraad en transport, maar beiden hebben effect op elkaar. Hij pleitte er sterk voor om de discussie over de ‘verdozing’ van het landschap niet over te laten aan planologen, zoals nu gebeurt. Hij riep logistici op om ervoor te zorgen dat in deze discussie de logistiek aan bod komt. Dat is nu niet het geval, en dat is toch gek? We hebben bovendien geen goede data over distributiecentra in Europa. De VS heeft dat wel. Laten we als eerste er eens mee beginnen om die in kaart te brengen, was zijn dringende oproep.

Lees hier het artikel in Logistiek.nl: https://www.logistiek.nl/184714/gemeenten-zijn-ook-zelf-aan-zet-in-gebundeld-aanleveren