Lijst van deelnemers en paper titels

1 Walther Ploos van Amstel Succesvolle bouwhubs
2 Sander Onstein ntb
3 Ron Demmers Prognose vervoer gevaarlijke stoffen op het juiste spoor
4 Jan Francke Conceptueel denkkader voor effectraming vrachtwagenheffing
5 Ron van Duin Titel 1: Robotisation in Urban Freight Transport, Titel 2:DEMASKING THE BLACK HOLE OF TRANSPORTATION?A BLOCKING ROAD NAAR DE ONTWIKKELING VAN EEN CO2 BLOCKCHAIN-GEORIËNTEERDE (PRODUCT) APP
6 Yvonne Lont DEMASKING THE BLACK HOLE OF TRANSPORTATION? A BLOCKING ROAD NAAR DE ONTWIKKELING VAN EEN CO2 BLOCKCHAIN-GEORIËNTEERDE (PRODUCT) APP
7 Gwynne van Kaauwen Robotisation of urban freight transport
8 Jan Jansen A Conceptual Model of Supply Chain Finance for SMEs at Operational Level, an Essay on the Supply Chain Finance Paradigm
9 Onno Miete Multimodale Transportketendata
10 Jessica van Bossum Factor 6 in Agri-foodlogistiek
11 Melika Levelt Factor 6 realiseren in agri-foodlogistiek: no data no glory!
12 Kees-Willem Rademakers Factor 6 realiseren in agri-foodlogistiek: No data no glory!
13 Ruben Fransen Datagedreven methode multimodale ketendata voor BasGoed
14 Stef Weijers Volgt nog
15 Joris Cornelissen Wegtransport op incourante uren revisted
16 Monique van den Berg Bestelauto\’s modeleren voor strategische modellen
17 Machteld Leijnse
18 Harsha Dijk ntb
19 Jaco van Meijeren Ontwikkeling multimodale transportketendata
20 Alex Matatula Schaarste in de logistiek
21 Pieter Van Houwe Potentieel analyse OBU-data Vlaanderen
22 Lori Tavasszy De incrementele ontwikkeling van een data-driven agent-gebaseerd simulatiemodel voor goederenvervoer
23 Michiel de Bok De incrementele ontwikkeling van een data-driven agent-gebaseerd simulatiemodel voor goederenvervoer
24 Bart Vannieuwenhuyse
25 Sebastiaan Thoen Ontwikkeling en schatting van een gedragsmatig model voor tourformatie
26 Siem van Merrienboer Succesvolle bouwhubs
27 Reinder Pieters DUURZAAMHEID BINNEN HET INKOOPPROCES VAN FYSIEKE DISTRIBUTIE: EEN VERDEELDE KIJK OP HET BEGRIP DUURZAAMHEID
28 Dennis Moeke DUURZAAMHEID BINNEN HET INKOOPPROCES VAN FYSIEKE DISTRIBUTIE: EEN VERDEELDE KIJK OP HET BEGRIP DUURZAAMHEID
29 Enide Bogers volgt nog
30 Ronald Beckers
31 Steef Van de Velde
32 Mathijs Jacobs DATA VOOR MULTIMODALE TRANSPORTKETENS: UITBREIDING IN-, UIT- EN DOORVOERSTATISTIEK EN KOPPELING CONTAINERDATA
33 Chris de Blois DATA VOOR MULTIMODALE TRANSPORTKETENS: UITBREIDING IN-, UIT- EN DOORVOERSTATISTIEK EN KOPPELING CONTAINERDATA
34 Willem Otto Hazelhorst Ontwikkeling Multimodale transportketendata
35 Jochen Maes Voorspellingsmodel te loodsen scheepsreizen in tijden van onzekerheid
36 Rick Janse Railway costs and benefits data collection
37 Martin Kraan