Het Globaal programma ziet er als volgt uit:
NB afhankelijk van het aantal deelnemers en papers kan het programma licht wijzigen

Donderdag 21 maart 2024
10:00 uur Ontvangst
10:30 uur Welkomstwoord door de voorzitter
10:45 uur Keynote speech
12:00 uur Deelsessies A
13:00 uur Lunch
14:15 uur Deelsessies B
16:00 uur Rondetafelgesprekken
19:00 uur Borrel
19:45 uur Conference Diner met de uitreiking van de Best Paper Award

Vrijdag 22 maart 2024
09:15 uur Deelsessies C
11:15 uur Deelsessies D
13:15 uur Lunch
15:00 uur Excursie