Best paper award VLW 2023 gaat naar ‘DATADELEN IN DE CONTAINERKETEN: ÉÉN VOOR ALLEN OF ALLEN VOOR ÉÉN?’

De best paper award van de VLW (Vervoerslogistieke Werkdagen) 2023 is toegekend aan ‘Datadelen in de containerketen: één voor allen of allen voor één’ van Marijn van Adrichem (TNO)

Datadelen neemt een steeds belangrijkere plek in bij het optimaliseren in de logistiek, maar het gaat niet van harte. Marijn heeft daarom in zijn paper vanuit de invalshoek van verschillende partijen een drietal vormen van datadeling beschreven, passend bij de wensen van die partijen en onder meer de databeschikbaarheid.

De drie vormen van datadeling zijn: het top-down reguleren van datadelen, het marktgewijs in- en verkopen van data en data uitwisselen voor andere data. Het raamwerk voor deze driedeling is gebaseerd op een casestudy uitgevoerd in de Rotterdamse haven en literatuuronderzoek. De casestudy betreft een containerketen, via de haven van Rotterdam

Conclusie is dat de vraag of datadelen plaats gaat vinden zeer situatieafhankelijk is, waarbij het vooral gaat over de betrokken partijen en de databeschikbaarheid. Marijn identificeert een aantal voorwaarden voor datadeling: het eigenaarschap van de data, de kwaliteit en de standaardisatie, veiligheid en betrouwbaarheid van het deelproces.

De jury heeft de papers beoordeeld op drie criteria: wetenschappelijke kwaliteit, waarde voor de praktijk en leesbaarheid. Uit de 20 papers die meedongen naar de prijs kwam deze als sterkste naar voren omdat de auteurs op basis van een gedegen analyse een stap verder gezet hebben in het datadelen als middel voor verbeteringen in de logistiek, en dat op een toegankelijke manier beschreven hebben.

DeelnemerTitel PaperAuteurs
Paul BuijsANALYSE VAN DE MARKTPOTENTIE VAN EEN ELECTRIC ROAD SYSTEM IN NEDERLANDJ. Bakker, P. Buijs