Deelnemen aan de Vervoerslogistieke werkdagen vraagt om een actieve bijdrage van de deelnemers. Ruim vóór de werkdagen dienen alle deelnemers ofwel een paper, ofwel een discussiebijdrage in te sturen.

Papers en discussiebijdragen kunnen worden ingestuurd naar het VLW secretariaat.

Gedurende de werkdagen krijgt elke deelnemer aan de Vervoerslogistieke werkdagen de gelegenheid zijn bijdrage aan de andere deelnemers te presenteren.

A. Paper (15 min. voorstelling, 15 min. discussie)

Een paper bestaat uit maximaal 10 pagina’s A4 tekst, eventueel voorzien van een beperkt aantal afbeeldingen. Het is niet toegestaan uitsluitend een sheetpresentatie of iets dergelijks in te leveren.

De ontvangen papers worden gebundeld en in boekvorm uitgegeven in de VLW-reeks. De boeken worden in pdf vooraf aan de VLW per email verstuurd aan alle deelnemers, zodat men de bijdragen van anderen kan doorlezen en zich kan voorbereiden op vragen en discussie.

Inhoudelijk dient elk paper betrekking te hebben op ontwikkelingen of ontwikkelingsmogelijkheden op het brede gebied van de vervoerslogistiek. Het bestuur van de stichting beoordeelt vooraf de bijdragen op hun geschiktheid.

OPM: Van de deelnemers die een paperbijdrage leveren, wordt reeds bij registratie een beknopte, maar duidelijke omschrijving van het onderwerp van de bijdrage gevraagd (cfr. infra).

B. Discussiebijdrage (maximum 5 min.)

Een discussiebijdrage bestaat uit één vel A4. Het onderwerp dient betrekking te hebben op één van de ingezonden papers.

Indien u zich opgeeft voor het leveren van een discussiebijdrage, kan u vanaf februari de ingezonden papers op deze website bekijken en uw discussiebijdrage formuleren en doorsturen naar de VLW-organisatie. De discussiebijdrages worden in de boeken toegevoegd na het paper waarop de discussiebijdrage is gebaseerd.

U kunt de richtlijnen voor de layout en andere instructies hier downloaden.