PRIVACYVERKLARING (AVG) STICHTING Vervoerslogistieke Werkdagen

In deze privacyverklaring leest u over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

STICHTING VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN

De stichting Vervoerslogistieke Werkdagen stelt zich tot taak het periodiek organiseren van de Vervoerslogistieke werkdagen (VLW). Zij wil een platform scheppen waar vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke groeperingen elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen over de mogelijkheden, behoeften en knelpunten van goederenbehandeling en distributie. De doelgroepen voor de VLW zijn onder andere het bedrijfsleven en de onderzoekswereld, het onderwijs en de overheid.

Als u zich inschrijft voor de Vervoerslogistieke Werkdagen, laat u persoonsgegevens achter. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verwerken, wat we hiermee doen en hoe lang we deze gegevens bewaren.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen? Laat het ons weten via: secretariaat@vervoerslogistiekewerkdagen.com o.v.v. Privacy.

Bij het verwerken van uw inschrijving houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De stichting Vervoerslogistieke Werkdagen is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van uw gegevens.

Persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt
Stichting Vervoerslogistieke Werkdagen kan persoonsgegevens over u verwerken. Wij verwerken alleen de gegevens die we rechtstreeks van u ontvangen doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Vervoerslogistieke Werkdagen.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw werkgever (bedrijfsnaam, contactpersoon en postadres)
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw betalingsgegevens (IBAN)
– Uw eventuele dieetwensen
– Gegevens over eerdere en huidige deelname aan de Vervoerslogistieke Werkdagen (jaartal, deelname excursie, hotelovernachting, spreker, sessievoorzitter)
– Titel(s) van uw ingediende artikel(en)
– Uw afbeelding (foto’s gemaakt tijdens de werkdagen)

Het doel van de gegevens 
De stichting Vervoerslogistieke Werkdagen verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u afgesloten overeenkomst, te weten uw inschrijving voor en deelname aan de Vervoerslogistieke Werkdagen. Daaronder valt ook het verwerken en publiceren (op de website en in het programmaboekje) van uw artikel(en) die zijn geaccepteerd, die uw naam en contactgegevens bevatten.

Daarnaast kunnen wij uw (contact)gegevens gebruiken om u een mailing over het congres te versturen, met daarin onder andere de calls for papers, deadlines voor vooraanmelding en inschrijving en gerelateerde aankondigingen.

Bovendien kan de stichting Vervoerslogistieke Werkdagen de gegevens gebruiken om telefonisch, per e-mail of per post contact met u op te kunnen nemen voor praktische zaken, bijvoorbeeld indien de wij de met u afgesloten overeenkomst niet goed kunnen vervullen door het ontbreken van de juiste gegevens.

Om een goede indruk te krijgen van (de ontwikkeling van) de belangstelling voor de Vervoerslogistieke Werkdagen, bewaart de stichting de jaartallen waarop u hebt deelgenomen. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om te analyseren hoe vaak u in het verleden de Vervoerslogistieke Werkdagen hebt bijgewoond.

Ten slotte kunnen foto’s waarop u te zien bent, op de website worden geplaatst bij de sfeerimpressies van voorgaande congressen.

Opslagperiode
De stichting Vervoerslogistieke Werkdagen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om bovenstaande doelen te realiseren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens die noodzakelijk zijn voor het versturen van mailings (te weten uw naam en e-mailadres) verwijderen we niet, tenzij u daar om vraagt. De jaartallen waarop u hebt deelgenomen worden evenmin verwijderd, tenzij u hierom vraagt. Ditzelfde geldt voor de foto’s waarop u te zien bent. Uw naam, emailadres, werkgever en titel(s) van uw paper(s) blijven op uw paper op de website staan, als onderdeel van de overeenkomst die u met de stichting heeft afgesloten.

Overige persoonsgegevens die niet nodig zijn voor het realiseren van de in dit document genoemde doelen van de stichting, noch om te voldoen aan een wettelijke verplichting, worden verwijderd binnen vier weken nadat de betaling van uw deelname aan de Vervoerslogistieke Werkdagen is voldaan.

Delen met anderen
Stichting VLW verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@vervoerslogistiekewerkdagen.com. Wij zullen zo snel als mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Stichting Vervoerslogistieke Werkdagen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website wordt beheerd door Mijndomein. Als u contact opneemt via de mail worden de betreffende berichten opgeslagen op de servers van Mijndomein. De gegevens van het registratieformulier worden verwerkt in GoogleDocs.

Algemene gegevens
Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 12 september 2018.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24287526

E-mailadres: secretariaat@vervoerslogistiekewerkdagen.com

Als u meer informatie wenst over de beveiliging van de door de stichting Vervoerslogistiek Werkdagen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact ons op via secretariaat@vervoerslogistiekewerkdagen.com.