Het Globaal programma ziet er als volgt uit:
NB afhankelijk van het aantal deelnemers en papers kan het programma licht wijzigen

Donderdag 21 maart 2024 10:00 uur Ontvangst
10:30 uur Welkomstwoord door de voorzitter
10:45 uur Keynote speech
12:00 uur Deelsessies A
13:00 uur Lunch
14:15 uur Deelsessies B

16:00 uur Rondetafelgesprekken
1. Spel Je hebt vrachtdeur Lori Tavasszy
2. Registratie CO2-emmissie in de logistiek door Jan Francke
3. Uitdagingen voor het logistieke onderwijs door Ron van Duin
4. Circulariteit en Logistiek door Victor Verboeket
19:00 uur Borrel
19:45 uur Conference Diner met de uitreiking van de Best Paper Award

Vrijdag 22 maart 2024
09:15 uur Deelsessies C
11:15 uur Deelsessies D
13:15 uur Lunch
15:00 uur Excursie bij Leolux Bezoekerscentrum te Venlo.
We krijgen daar een rondleiding in de productie en presentatie van logistieke medewerkers van
www.leoluxvisitorcenter.nl