Het globale programma ziet er als volgt uit:
NB afhankelijk van het aantal deelnemers en papers kan dit nog wijzigen

Donderdag 16 maart 2023
10:00 uur          Ontvangst
10:30 uur          Welkomstwoord door de voorzitter
10:45 uur          Keynote
12:00 uur          Deelsessies A
13:00 uur          Lunch
14:15 uur          Deelsessie B
16:00 uur          Rondetafelgesprekken
19:00 uur          Borrel
19:45 uur          Conference Diner met de uitreiking van de Best Paper Award
           
Vrijdag 17 maart 2023
09:15 uur          Deelsessies C
11:15 uur          Deelsessies D
13:15 uur          Lunch
15:00 uur          Excursie